BØRNEORDNINGEN

Ordningen giver unge under 18 år, som er visiteret til assistance efter Servicelovens § 41, mulighed for at overdrage sit arbejdsgiveransvar til en privat aktør eller forening.

Med HANDIVAGTEN som aktør og samarbejdspartner får I, som er forældre til et handicappet barn, mere tid til at være sammen med jeres barn og gøre nogle af de ting, som betyder noget for jer som familie, fremfor at tænke på administration og om alle vagterne nu også er dækket ind.

Vi klarer alt det administrative, vi står for vagtplanen, vi fylder hullerne ud med kompetent personale ved sygdom, ferie og andet, vi udbetaler løn og kan være jeres sparringspartner i forhold til problemer i dagligdagen eller ved henvendelser til kommune eller lignende.

Kort sagt, I får hænderne fri og derved forhåbentlig et større overskud og en mere overskuelig hverdag.