BORGERSTYRET (B) PERSONLIG (P) ASSISTANCE (A)

Den 1. januar 2009 trådte loven om Borgerstyret Personlig Assistance, forkortet BPA, i kraft. Ordningen giver borgere, som er visiteret til assistance efter Servicelovens § 95 og § 96, mulighed for at overdrage sit arbejdsgiveransvar til en privat aktør eller forening.

Handivagten er en mindre virksomhed og har ikke noget ønske om at være store, upersonlige og uoverskuelige. Vores målsætning er, at kende hver enkelt borger og at kunne koncentrere os om den enkeltes ønsker og behov og derved skabe stabilitet og tryghed samt en ordning, der fungerer..

Vi er en VIP virksomhed og har loft over antallet af kunder. Dette for at kunne yde den bedst mulige service for dig som kunde.

Desuden har du hos HANDIVAGTEN altid den samme kontaktperson, så uanset hvornår du kontakter os vil du opleve, at vi kender din situation og ved, hvordan dit hjælperhold og din dagligdag fungerer.

Hos HANDIVAGTEN er det DIG, der er i centrum – her er du ikke bare et nummer i rækken.