BORGERSTYRET (B) PERSONLIG (P) ASSISTANCE (A)

Den 1. januar 2009 trådte loven om Borgerstyret Personlig Assistance, forkortet BPA, i kraft.
Ordningen giver borgere (som er visiteret til assistance efter Servicelovens § 95 og § 96)
mulighed for at overdrage deres arbejdsgiveransvar til en privat aktør eller forening.

Med Handivagten som samarbejdspartner klarer vi alle administrative opgaver omkring dit personale,
herunder ansættelseskontrakter, fratrædelser, vi laver løn til dit personale, sørger for at indberette skat, feriepenge osv.
og hjælper med rekrutteringen af egnede hjælpere til dit team.

Hos Handivagten er det dig, der er i centrum – her er du ikke bare et nummer i rækken.