OM ARBEJDET SOM LEDSAGER

Ledsagerordningen er en ordning, der giver handicappede borgere mellem 16 og 67 år, såvel borgere i private hjem som borgere på institutioner, muligheden for at få bevilliget op til 15 timers ledsagelse om måneden til aktiviteter udenfor hjemmet.

Borgere, der har en ledsagerordning, er på den måde uafhængige af venner og familie, når de har brug for ledsagelse udenfor hjemmet – her kan bl.a. være tale om indkøb, en tur til tandlægen eller frisøren, kulturelle aktiviteter og mange, mange andre ting, som borgeren selv bestemmer. Ledsagerordningen giver borgeren øget frihed og bedre mulighed for at bestemme over sin egen tid.

Længden på vagterne er oftest mellem 2-4 timer, men kan ved fx ferieophold eller lignende, sagtens være længere.  Alt efter hvor meget du gerne vil arbejde, tilknyttes du et antal borgere, så du så vidt muligt når op på det ønskede timeantal, dog tillader ledsagerjobbet ikke fuldtidsarbejde, da du i så fald ikke kan tilbyde borgeren den nødvendige fleksibilitet i forhold til arbejdstider/dage.

Arbejdet som ledsager er et meningsfyldt job, hvor man får muligheden for at gøre noget godt for andre.

Man deltager ikke i personlig pleje og der stilles derfor ingen krav til dig i den forbindelse.
Jobbet er, grundet længden på vagterne, et ideelt studiejob.